IHE / IHE News / Archived news / Konkurs na pracę inżynierską o tematyce energetycznej

Konkurs na pracę inżynierską o tematyce energetycznej

Konkurs na pracę inżynierską o tematyce energetycznej

Konkurs dla studentów Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa  organizowany przez Veolia Energia Warszawa S.A oraz Politechnikę Warszawską – edycja 2017.  Konkurs dotyczy prac inżynierskich, których obrona odbędzie się w okresie: od 01.01.2017 r. do  31.03.2017 r.  

Termin zgłaszania prac inżynierskich (w wersji papierowej i elektronicznej) przedłużony do  7.04.2017 r.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.energiadlawarszawy.pl

Tematyka pracy inżynierskiej powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych obszarów:

  1. efektywność energetyczna,
  2. stosowanie energii odnawialnych,
  3. zarządzanie energią w przemyśle i gospodarce komunalnej,
  4. usługi związane z ciepłownictwem,
  5. produkcja oraz dystrybucja ciepła  i energii elektrycznej

Szczegóły w  Regulaminie konkursu