IHE / IHE News / Centrum Badań i Rozwoju GOZ – wyznacza kierunki dla bezodpadowej energetyki

Centrum Badań i Rozwoju GOZ – wyznacza kierunki dla bezodpadowej energetyki

Centrum Badań i Rozwoju GOZ – wyznacza kierunki dla bezodpadowej energetyki

Grupa PGE cały czas stawia sobie nowe wyzwania związane z rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych technologii przetwarzania ubocznych materiałów z energetyki konwencjonalnej. PGE angażuje się również w poszukiwanie technologii do odzysku surowców z instalacji OZE, które mają znaczący potencjał do wykorzystania, zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej. Efektywna realizacja takich zadań wymaga specjalistycznych kompetencji i dedykowanej działalności badawczo-rozwojowej w tym obszarze. Dlatego w listopadzie 2021 powołano Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego, które funkcjonuje w ramach PGE Ekoserwis. W grudniu 2022 roku Centrum zainaugurowało działalność w nowo utworzonym ośrodku laboratoryjno-biurowym w Bełchatowie. 

Funkcjonowanie i organizacja Centrum BiR GOZ

Zadaniem ośrodka kompetencji badawczo-rozwojowych dedykowanego rozwojowi Segmentu GOZ Grupy PGE jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów przemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE, a także opracowywanie technologii do wytwarzania pełnowartościowych produktów. Zrealizowana przez PGE Ekoserwis inwestycja to ważny krok w procesie transformacji zmierzającej w kierunku bezodpadowej energetyki.

Centrum GOZ to również jeden z elementów transformacji regionu bełchatowskiego. Powstały ośrodek tworzy nowe miejsca pracy, ale również daje możliwość rozwoju pracownikom już zatrudnionym. Ten unikatowy na skalę krajową ośrodek przyciąga do Bełchatowa wielu specjalistów i w przyszłości z pewnością odegra istotną rolę w rozwoju miasta.

W ramach Centrum GOZ funkcjonuje obecnie: Dział Badań i Rozwoju (Sekcja Recyklingu i Odzysku Surowców oraz Sekcja Technologii Produkcji), Dział Laboratoriów, Dział Zakładowej Kontroli Produkcji oraz Dział Zarządzania Produktami. Znajdują w nich zatrudnienie absolwenci różnych kierunków politechnicznych.

 

Prowadzone projekty

Realizowane projekty wzmacniają obszary biznesowe Segmentu GOZ oraz przygotowują spółkę PGE Ekoerwis do prowadzenia recyklingu i odzysku materiałów i pierwiastków ze zużytych instalacji odnawialnych źródeł energii. Centrum GOZ realizuje 20 projektów badawczych z 7 obszarów produktowo-usługowych.  Realizowane projekty dotyczą, m.in.: recyklingu łopat turbin wiatrowych, wykorzystania ubocznych produktów spalania i ubocznych produktów wydobycia w kierunkach gospodarczych, w tym do rekultywacji terenów zdegradowanych czy dla potrzeb branży budowlanej. W ramach działalności badawczo-rozwojowej Centrum BiR GOZ opracowano i wdrożono ponad 200 produktów i technologii opartych na wykorzystaniu odpadów i surowców, których zastosowanie przynosi istotne korzyści biznesowe i środowiskowe. Rocznie PGE Ekoserwis zagospodarowuje ponad 10 mln ton ubocznych produktów spalania i ubocznych produktów wydobycia. Są one wykorzystywane w różnych branżach np. do budowy dróg, nasypów kolejowych, płyt postojowych czy lotniskowych. Spółka jest ekspertem w zakresie kompleksowych usług w obszarach nawęglania, odpopielania, zarządzania składowiskami na rzecz elektrociepłowni i elektrowni. Dostarcza też produkty do przywracania wartości użytkowych terenom poprzemysłowym.

Rozwój Centrum BiR GOZ

Ze względu na wyzwania wynikające z transformacji energetyki planowane są również kolejne etapy rozwoju zasobów Centrum Badań i Rozwoju GOZ, w tym specjalistycznego zaplecza laboratoryjnego. Efektem działań podejmowanych dla lepszej współpracy ze światem nauki jest podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Instytutem Gospodarowania Surowcami Mineralnymi i Energia Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Współpracujące ośrodki będą w synergii pochylać się na przedsięwzięciami naukowo-badawczymi dla wypracowywania nowatorskich i komercyjnych rozwiązań oraz wdrażania na rynek projektów związanych z wykorzystaniem surowców antropogenicznych, czyli powstałych ze spalania paliw stałych np. węgla.

GOZ