IHE / Archives / Publikacje / 1998

1998

Wykazy publikacji Instytutu Techniki Cieplnej PW w 1998

a) Ksiązki zagraniczne:

Brak

b) Książki krajowe, monografie, rozdziały w książkach zagranicznych:

 

 1. Ambroziak A., Marczenko A., Poniewski M., Szokatow N.: Analiza energetyczna silników spalinowych, Wyd. PSK Kielce, 1998
 2. Wolanski P., Oppenheim A.K.: Controlled Combustion Engines, in Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines”, Wydawnictwo “Akapit”, Kraków, 1998 pp. 9-18
 3. Wolański P.: Program do obliczania zagadnienia odwrotnego w spalaniu, Wydawnictwo “Akapit”, Kraków, 1998, str. 24
 4. Wolański P.: Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines, Wydawnictwo “Akapit”, Kraków, 1998, str. 91

 

c) Skrypty uczelniane, rozdziały w książkach krajowych, książki krajowe wznowione:

 

 1. Banaszek J., Bzowski J., Domański R., Sado J.: Termodynamika. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza PW, 1998
 2. Klemens R., Ratajczak J.: Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa, preskrypt, wyd. II, Politechnika Warszawska, 1998, stron 31
 3. Klemens R.: Systemy zapobiegania i przeciwdziałania wybuchom, preskrypt, Politechnika Warszawska, 1998, stron 38
 4. Klemens R.: Zagadnienia wybuchowe, preskrypt. Politechnika Warszawska, 1998, stron 47
 5. Miller A.: Maszyny i Urządzenia Cieplne i Energetyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, str 385, Wydanie piąte - poprawione i uzupełnione
 6. Poniewski M.: Rozdziały Dynamika wymienników ciepła oraz Parowanie i wrzenie w monografii Madejski J.: Teoria wymiany ciepła”, wyd. Politechnika Szczecińska, 1998
 7. Wolański, P.: „Katastrofy Kosmiczne”, Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie, IPWC, Warszawa, 1998, str.45-60

 

d) Edytorstwo książek:

 

 1. Badyda K.: 6-th International Symposium „Integrated Appproach to Pollution Prevention and to Avoidance, Minimalization and Disposal oF Waste, Klaus Grefeeu, John Wolf, K. Badyda, K. Marcinkowski, Szczecin 1998, stron 320
 2. Furmański P.: Redakcja ciągła Biuletynu Instytutu Techniki Cieplnej

 

e) Artykuły naukowe w czasopismach zagranicznych:

 

 1. Banaszek J., Domański R., Rebow M., El-Sagir E.: Numerical Simulation of Conjugate Heat Transfer and Solid - Liquid Phase Transition in a Spiral Thermal Energy Storage Unit., Computational Technologies for Fluid/Thermal/Structural/Chemical systems with Industrial Applications, ASME PVP San Diego 1998, Vol.377 s.33-40
 2. Banaszek J., Furmański P., Wiśniewski T.: Numerical Analysis of Radiative Heat Flux on Walls of the Combustion Chamber in a Diesel Engine, Advances in Computational Heat Transfer, 1998, s.124-132
 3. Banaszek J., Kowalewski T., Rebow M., Błogowska K.: Analysis of Validation on the Semi - Implicit FEM Algorithm for Natural Convection and Freezing Water, Computational Technologies for Fluid/Thermal/Structural/Chemical asystems with Industrial Applications, ASME PVP San Diego, 1998, vol 377-1, str. 119 - 126
 4. Banaszek J., Rebow M., Kowalewski T.A.: Fixed Grid Finite Element Analysis of Solid Fication, Advances in Comp. Heat Transfer, 1998, s.471-478
 5. Cudzilo S., Trebiński R., Trzcinski W., Wolanski P.: Comparison of Heat Effects of Combustion and Detonation of Explosives in a Calorimetric Bomb, Energetic Materials, Production, Processing and Characterization, ICT Fraunhofer Institute Chemische Technologie, Karlsruhe, FRG,(1998), pp.150-1, 150-8,
 6. Detkovskii D.A., Frolov S.M., Klemens R., Tatschl R., Mitgau P., Wagner H. GG.: Flame propagation in a free turbulent jet of premixed methane and dust-air mixtures, Archivum Combustionis, vol. 16 (1996), no. 3-4, 1998, pp. 199-225.
 7. Domański R., Giuma Fellah: Thermoeconomic Analysis of Sensible Heat Thermal Energy Storage Systems, Applied Thermal Eng., Pergamon - Elsevier Science Ltd.1998, Vol.18 No 8 s.693-704
 8. Furmański P., Banaszek J., Wiśniewski T.: Radiation Heat Transfer in a Combustion Chamber of Diesel Engine with Partially Transparent Burnt Gas Zone, SAE Paper, 1998, No 980504, 37 - 44
 9. Furmański P.: Thermal Properties and Local Heat Sources in Composite Materials, Thermal Conductivity, 1998, Vol.24 s.581-594
 10. Knystautas R., Lee J.H.S., Shepherd J.E., Teodorczyk A.: Flame Acceleration and Transition to Detonation in Benzene-Air Mixtures, Combustion and Flame, Vol. 115 (1998), pp.424-436
 11. Kowalewski T.A., Rebow M.: An Experimental Benchmark For Freezing Water in The Cubic Cavity, Advances in Comp. Heat Transfer, 1998, s.149-156
 12. Thomas G.O., Teodorczyk A.: An Evaluation of New Procedures for Testing Explosion Arresters, Trans.Inst.Chem.Eng., Vol.76, Part B, November 1998, pp.277-285
 13. Wiśniewski T., Furmański P.: Thermal Contact Conductance of Valve/Seat Interface in IC Engine, Thermal Conductivity, 1998, Vol.24 s.97-104
 14. Wiśniewski T.: Experimental Study on Heat Transfer on Exhaust Valves of 4 C 90 Diesel Engine, Sae Paper, 1998. No 981040

 

f) Artykuły naukowe w czasopismach krajowych, artykuły przeglądowe zagraniczne:

 

 1. Brodowicz K., Rusowicz A.: Optymalizacja strugi ochronnej przy natryskiwaniu azotków w ciśnieniu atmosferycznym, Prace Naukowe PW, zeszyt 8, str. 119 - 124, 1998
 2. Bujalski W., Lewandowski J.: Model matematyczny procesu emisji tlenków azotu i energetycznego kotła olejowo - gazowego, Prace Naukowe UCB Energetyki i Ochrony Środowiska, 1998, z. 2, str195
 3. Dobrzański W., Kuta J., Szwarc W.: Kocioł parowy jako element symulatora bloku energetycznego, Prace naukowe IMiUE Politechniki Śląskiej, 1998 r. tom1 str.157¸163.
 4. Domański P., Lewandowski J., Świrski K.: Sterowanie optymalizujące kotła z wykorzystaniem sieci neuronowych, Prace Naukowe PS.IM i UE, 1998 r. 22 t1 165¸183.
 5. Domański R., Banaszek J., Rebow M.: Badanie możliwości zwiększenia efektywności gospodarowania energią przy wykorzystaniu układów akumulujących energię cieplną, Prace Naukowe PW, 1998, zeszyt 2, 185 - 194
 6. Domański R., Mikoś M., Jaworski M.: Badania właściwości cieplnych i mechanicznych powłok wytwarzanych metodami natryskiwania, Prace Naukowe PW, Inżynieria Materiałowa, 1998 zeszyt 8, s. 59-71
 7. Jackowski K., Jędral W., Zwierzchowski R.: Oszczędność energii oraz wzrost niezawodności działania obiegów wodnych w ciepłowniach komunalnych - czasop. Uczeln.Centrum Bad.Energetyki i Ochr.Środow, Prace Naukowe, 1998, z.2,s.143-158
 8. Jędral W.: Warunki wprowadzenia ekonomicznej regulacji wydajności i ciśnienia wody sieciowej w elektrociepłowniach, VI Forum Energetyków- Gosp. Remontowa w Energetyce, Zesz.Naukowe Politechniki Opolskiej nr 242/98 Elektryka 1998, z.46 s.145-156.
 9. Klemens R., Szatan B., Gieras M., Wolański P., A. Maranda, Nowaczewski J., Paszula J., Suppression of Dust Explosions by Means of Different Explosions for Membrane Perforation, Scientific Works of Central Mining Institute, Series: Conferences, No. 23, Katowice, Poland, 1998, pp. 191-214 (in Polish).
 10. Miller A., Szwarc W., Kuta J., Lewandowski J., Badyda K.: Badanie własności i nowych możliwości sterowania ciśnieniowym paleniskiem fluidalnym, Prace Naukowe IM i UE Politechniki Śląskiej z.2, 1998r. Tom 2, str.165¸176.
 11. Pluta Z: Numerical analysis of a thermosyphon solar water heater, Archives of Thermodynamics, 1998, 19, 1-2, 33-44
 12. Pluta Z: Słoneczne pasywne instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe, 1988, Mechanika -Zeszyt 168, stron 116
 13. Teodorczyk A., Lewandowski J.: Studium zapotrzebowania krajowego przemysłu energetycznego na prace badawcze i ekspertyzy, Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska, Prace Naukowe, zeszyt 2, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, str.167-172, 1998

 

g) Materiały konferencyjne międzynarodowe, artykuły przeglądowe krajowe:

 

 1. Arabas, Białobrzeski, Domański P., Świrski K.: Advanced Boiler Control, Proc. of the Vth Intern. Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Wyd. Nauk. Pol. Szczecińskiej, Tom 1
 2. Arabas, Białobrzeski, Domański P., Świrski K.: Pulverized Boiler Optimization and Nox Reduction by Neueral Networks, Materiały Seminarium Pragoregula’98, Praga, 1998
 3. Arabas, Domański P., Świrski K.: Praktyczne aspekty modelowania i optymalizacji procesów., Pomiary, Automatyka, Kontrola Nr 6, 1998, 195 - 200
 4. Arabas, Białobrzeski, Domański P., Świrski K.: Optymalizacja kotła pyłowego i obniżenie emisji Nox przy wykorzystaniu sieci neuronowych, Energetyka, Nr 1, 1998, 21 - 25
 5. Badyda K., Świrski K.: Zastosowanie regulatorów predykcyjnych z modelem opartym o sieci neuronowe na kotle OP-650- redukcja emisji tlenków azotu i popr. sprawności, Materiały 6-th International Symposium „Integrated Air Quality Control for Industrial and Commercial Sectors”, wyd.Z.U.P i W. Jacek Plewnia - 1998r., tom 1, str.249¸256.
 6. Badyda K., Lewandowski J., Miller A., Świrski K.:: Simulator des Kraftwerkblockes fűr die Miterbeit mit dem Digital - Kontrolsystem,- Materiały XXX Kraftwerktechnisches Kolloquim - Technische Univerität Dresden 1999 rok, 2 x A3.
 7. Bocian P., Wojciechowski J., Rychter T.:Metoda pomiaru lokalnej koncentracji paliwa gazowego w komorze spalania, Proc. of 24th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES’97, Gdańsk 1998, Vol.5, No 1, 21 - 26
 8. Cudzila S., Paszula J., Trebiński R., Trzcinski W., Wolański P.: Studies of Afterburning of TNT Detonation Products in Confined Explosions, “Proceedings of the International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Colloquium on Gas, Vapor, Hybrid and Fuel-Air Explosions”, Schaumburg, 21-25 September, 1998,pp. 50 - 67
 9. Cudzilo S., Paszula J., Trebiński R., Trzcinski W., P.Wolanski: Eksperymentalne badania procesu dopalania produktów detonacji trotylu w przestrzeniach zamkniętych, “II Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia”, Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia, Materiały – część I, WAT(1998), str. 43-50
 10. Domański R.: Magazynowanie energii. Międzynarodowa Debata „Finansowanie działań w zakresie ochrony środowiska i poszanowania energii. Odnawialne źródła energii. Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej ISES, European Institute of Environmental Energy, Poland, czerwiec Warszawa, 1998, s.3
 11. Domański R., Terpiłowski J.: Laser Application in Thermal Engineering, International Seminar Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice- Ustroń, 1998, s.150-162
 12. Domański R.: Energy Storage and Sources for XXI Century, VII Międzynarodowe Sympozjum Wymiana ciepła i odnawialne źródła energii. Wydawnictwo Uczelniane 7.09-9.09.1998r., s.79-89
 13. Domański , Misiurek, Świrski K.: Superheater Steam Temperature Control - Fuzzy and Neural Approach, Proceedngs of the Vith International Congress on Intelligent Techniques & Soft Computing, University of Aachen, 1998 r, tom2, str158-167.
 14. Furmański P., Atshan M.A.R.A.: Macroscopic Boundary Conditions and Microscopic Thermal Model for Sliding Contact of Solids, Proceedings of Int. Heat Transfer Conference, Korea, Korean Society of Mech. Eng., 1998, vol. 7, 65-70
 15. Furmański P., Banaszek J., Wiśniewski T., Rebow M.: Influence of Thermal Radiation from The Burned Zone on Heat Transfer in The Exhaust Valve of Diesel Engine, Proceedings of Int. Heat Transfer Conference, Korea, Korean Society of Mech. Eng., 1998, 439 - 444
 16. Furmański P., Wiśniewski T., Banaszek J.: Analysis of Nonlocal Character of Radiation Heat Transfer in Thermal Insulation, Proceedings of Int. Heat Transfer Conference, Korea, Korean Society of Mech. Eng., 1998, vol. 7, 379-384
 17. Furmański P.: Nonlocal Modelling of Solid - Fluid Coopling During Laminar Fluid Fliw throgh a Porous Medium, Proceedings of an ESF International Conference, Barcelona, European Science Foundation, 1998
 18. Gieras M., Wolański P., Hayashi T., Matsui H.: Explosion of Rare Earth Metal Alloys Dust in Nitrogen-Water Vapour Atmosphere, Proceedings of the International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, - The Eighth International Colloquium on Dust Explosions”, Schaumburg, 21-25 September, 1998, pp.86-94
 19. Gieras M., Klemens R., Szatan B., Wolański P.: Study of Explosion Dynamics in Gas Mixtures, Proc. of 4th Asian - Pacyfic Int. Symp., Bangkok, Thailand, Vol.1, 141 - 153
 20. Glinka W., Helwig M., Wolański P.: Radiant Ignition of Wood Untreated and Treated with Fire Retardant, Proc. of 3rd Japan - Central Europe Joint Workshop on modelling and Simulation of Non - Linear Engineering systems, Comenius University, Bratyislawa, 1998, pp. 237 - 242
 21. Gut Z., Siwiec S., Wolański P.: Investigation of the flame structure in the double swirling chamber by Schliren and PIV methods, Proc. of 3rd Japan - Central Europe Joint Workshop on modelling and Simulation of Non - Linear Engineering systems, Comenius University, Bratyislawa, 1998, pp. 254 - 258
 22. Jarnicki R., Rychter T., Teodorczyk A.: Modelowanie bezpośredniego wtrysku paliwa gazowego do komory o stałej objętości, Proc. of 24th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES’97, Gdańsk 1998, Vol 5, No 1, 113 - 118
 23. Jędral W., Karaśkiewicz K., Ahmed S.H.: Charakterystyki bezwymiarowe pomp o wyróżnikach szybkobieżności nq=20...80, VIII Międzynar. Konf. Przepływowe Maszyny Wirnikowe. Politechnika Rzeszowska 1998 r. s.179-185.
 24. Klammer J., Klemens R., Korobeinikov V., Markov V., Menshov I., Wolański P.: On the Formation of Dusty Gas Detonation Process in coal Mine, Proc. of International Colloquim on Advances in Experimentation & Computation of Detonation, 1988
 25. Klemens R., Gieras M., Szatan B.: Structure of dust - air flames, Proc. of 3rd Japan - Central Europe Joint Workshop on modelling and Simulation of Non - Linear Engineering systems, Comenius University, Bratyislawa, 1998, pp. 226 - 231
 26. Klemans R., Szatan B., Wolański P.: Flame Propagation and Structure of Organic Dust Flames, Proceedings of the International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, - The Eighth International Colloquium on Dust Explosions”, Schaumburg, 21-25 September, 1998, pp. 74-85
 27. Klemens R., Korobeinikov V., Markov V., Menshov I., Wolański P.: On Unsteady Flows of Combustible Dusty Gases Caused by a Shock Wave Propagation, Proceedings of International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Schaumburg, USA, September 21-25, 1998, pp. 355-363.
 28. Klemens R., Szatan B., Gieras M., Wolański P., Maranda A., Nowaczewski J., Paszula J.: Suppression of Dust Explosions by Means of Different Explosive Charges, Proceedings of International Symposium on Hazards, Prevention and Mitigation of Industrial Explosions, Schaumburg, USA, September 21-25, 1998, pp. 262-283.
 29. Kośmicki T., Rychter T.: Wpływ strugi gazu na proces wywiązywania ciepła w silniku ZI, Proc. of 24th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES’97, Gdańsk 1998, Vol 5, No 1, 159 - 166
 30. Kowalewski T.A., Banaszek J., Rebow M., Furmański P., Wiśniewski T.: Study of Free Convection in Binary Systems with Phase Change, Proceedings of Int. Heat Transfer Conference, Korea, Korean Society of Mech. Eng., 1998, 211 - 216
 31. Kowalewski T.A., Cybulski T., Rebow M.: Particle Image Velocimetry and Thermometry in Freezing Water, 8 -th International Symposium on Flow Visualisation, CD-ROM Proceedings, G.M.Carlomagno, T.Grant, 219.1 - 219.8
 32. Lewandowski J., M.Poniewski : Modernizacja źródeł ciepła w mieście średniej wielkości - International Seminar Conterporary problems of thermal engineering, Politechnika Śląska 1997r. str. 155-162.
 33. Lewandowski J., Skowroński P.: Koncepcja rozbudowy i modernizacji elektrociepłowni Kielce, Rynek Energii 4(17) Kalejdoskop Budowlany nr12/1998, 1998r. str. 15¸18.
 34. Leżański T., Bocian P., Pastenaci P., Rychter T.: Metoda pomiaru wielkości dawki wtryskiwanego paliwa gazowego, Proc. of 24th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES’97, Gdańsk 1998, Vol 5, No 1, 105 - 108
 35. Leżański T., Bocian P., Wojciechowski J., Czub, Rychter T.: Metoda badania kształtu wtryskiwanej strugi paliwa gazowego, Proc. of 24th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES’97, Gdańsk 1998, Vol 5, No 1, 190 - 195
 36. Miller A., Lewandowski J., Badyda K., Świrski K.: Turbiny Gazowe - modelowanie i symulacja, Mechanik Nr.10, SIMP 1998 r., str.558¸561.
 37. Miller A., Lewandowski J., Badyda K., Świrski K.:Turbiny Gazowe - modelowanie i symulacja, Zbiór prac VIII Międzynarodowej Konferencji - Przepływowe Maszyny Wirnikowe Rzeszów- Bystre, 1998r. - Oficyna Wydawnicza - Pol.Rzeszowskiej 1998r., tom 2 str.15¸22.
 38. Paszula J., Trebiński R., Trzcinski W., P.Wolanski: Teoretyczna analiza procesu dopalania produkrów detonacji trotylu w przestrzeniach zamkiniętych, II Miedzynarodowa Konferencja Uzbrojenia, Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia, Materiały – część I, WAT (1998), str. 233-244
 39. Paszula J., Trebiński R., Trzcinski W., Wolanski P.: Afterburning of TNT Detonation Products in an Explosive Chamber, Energetic Materials, Production, Processing and Characterization, ICT Fraunhofer Institute Chemische Technologie, Karlsruhe, FRG,(1998), pp.149-1, 149-14,
 40. Poniewski M., Stępień J.C.: Analiza zapotrzebowania na ciepło i możliwości jego zaspokojenia w systemie ciepłowniczym Kielc, Rynek Energii,1998, Nr 4 (17) s.5-10
 41. Poniewski M., Strzelecki: Charakterystyka lokalnego rynku ciepła w Kielcach, Rynek Energii, 1998, Nr 4 (17) s.2-4
 42. Portacha J.: Koszty i opłaty ekologiczne przy wytwarzaniu ciepła w źródłach indywidualnych i scentralizowanych, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo i Wentylacja, 1998r., Nr 12 str.5-9 .
 43. Portacha J., Smyk A., ZielIńska A., Misiewicz L.: Influence of district heating water temperature on the fuel saving and the reduction of ecological costs on the Heat Generation, Materiały konferencji POWER-GEN Europa, Mediolan-98. Wydawc.-organizatorzy Konf. 1998r, tom II str.577-589
 44. Rychter T.:New Ideas in Combustion Systems for Piston Engines, Proc. of 1998 FISITA World Automotiwe Congress (CD ROM), F98T588
 45. Sado J.: Normal Shock Waves in the Real Gases, Proceedings of Third Biennial World Conference on Integrated Desing and Proc.Techn., ASME,1998,T.5 s.285
 46. Sado J.: The Computer Aided Student Data Menagement of Faculty of PAE, Seminar for Dissemination of Main Out coming Tempus, Politechnika Warszawska, 1998, s.15
 47. Wartanowicz T.: Thermoelectric Isothermal Container, Proceedings 4 th European Workshop on Thermoelectricts, 1998, s.8
 48. Wiśniewski T., Kowalewski A.T., Rebow M., Błogowska K.: Infrared and Liquid Crystal Thermography in Natural Convection, 8 -th International Symposium on Flow Visualisation, CD-ROM Proceedings, G.M.Carlomagno, T.Grant, 212.1 - 212.8

 

h) Materiały konferencyjne krajowe:

 

 1. Bzowski J.: Wpływ dysocjacji na współczynniki. lepkości w gazach dwuatomowych, X Sympozjum Wymiany Ciepła I Masy, Oficyna Wydawnicza PWr, 1998, T.1 s.135
 2. Dobrzański W., Kuta J., Szwarc W: Kocioł parowy jako element symulatora bloku energetycznego, VII Konferencja Kotłowa’98 „Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów”
 3. Domański R.: Źródła energii i jej akumulacja, V Konferencja Naukowo Techniczna, Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii, KBN + sponsorzy, Gdańsk 1998, s.10
 4. Furmański P., Wartanowicz T.: Charakterystyka eksperymentalna i teoretyczna radiatora do odbioru dużych strumieni ciepła, X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Wrocławska, 1998, s. 258
 5. Furmański P.: Nielokalny opis procesów transportu energii, X Sympozjum Wymiany ciepła i masy, Politechnika Wrocławska, 1998, s.248
 6. Grochowski J.: Rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo Energetyczne, XXXIi Seminarium Inżynieria Elektryczn., wyd.COBR Elektromontaż W-wa, 1998 r. s.20-33.
 7. Grochowski J.: Taryfy energetyczne w świetle ustawy Prawo Energetyczne, XXXI Seminarium Inżynieria Elektryczn., wyd. COBR Elektromontaż W-wa, 1998 r. s.18-30.
 8. Jaworski M., Domański R.: Modelowanie procesów wymiany ciepła będących wynikiem udarów pikosekundowych impulsów laserowych, X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, wrzesień 1998, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,1998, s.345-350 T.I
 9. Jaworski M., Domański R.: Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa procesów powierzchniowej obróbki cieplnej wiązką laserową. Kom.Plas.Tech.’ 98. Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali. Wyd. „Akapit” Kraków 1998, s.271-278
 10. Jędral W.: Dobór i energoszczędna eksploatacja pomp w budownictwie, XXXII Seminarium Inżynieria Elektryczn., wyd.COBR Elektromontaż W-wa, 1998 r. s.58-70.
 11. Jędral W.: Korzyści wynikające z normalizacji pomp, IV Krajowe Forum Producentów i Użytkowników Pomp Szczyrk, 1998 wyd.CEDOS, 1998 r. tom 31-40.
 12. Kowalewski T.A., Błogowska K., Rebow M., Banaszek J.: Badanie przepływów z konwekcją w ośrodkach jednorodnych i binarnych, X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Prace Naukowe ITC i MP Politechniki Wrocławskiej, 1998, 425 - 432
 13. Lisewski Z., Rzeszutek L., Domański R.: Badanie procesów wymiany ciepła w chłodzonych łopatkach turbin gazowych, X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, wrzesień 1998. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998, s.605-611, T. II
 14. Miller A., Szwarc W., Kuta J., Lewandowski J., Badyda K.: Badania własności i nawych możliwości sterowania ciśnieneiowym paleniskiem fluidalnym, VII Konferencja Kotłowa’98 „Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów
 15. Perończyk J., Rusowicz A., Stołko A.: Regeneracja części maszyn poprzez natryskiwanie plazmowe powłok ceramicznych, Konferencja „Regeneracja’98”, Wyd. ATR Bydgoszcz, 1998, str. 170 - 178
 16. Pluta Z.: Termiczne izolacje transparentne i ich zastosowanie w energetyce słonecznej i budownictwie, Ogólnopolskie Seminarium „Najnowsze kierunki rozwoju energetyki słonecznej”, Wyd. IPPT PAN, 1998, str..8
 17. Pluta Z., Pomierny W.: Wyniki badań eksperymentalnych słonecznej instalacji termosyfonowej z przemianą fazową czynnika roboczego, Materiały V Konferencji Naukowo - Technicznej „Ogólnopolskie forum odnawialnych źródeł energii'98", Gdańsk, 13 - 15 października 1998, wyd. Małej Poligrafii w Kielcach, 1998, stron 6
 18. Poniewski M., Wiśniewski, Wójcik T.M.: Modelowanie wymiany ciepła przy wrzeniu w cienkowarstwowych strukturach porowatych, Prace Naukowe ITC I MP, Sympozjum Wymiany Ciepła, Politechnika Wrocławska,1998, Nr 53 s.737-744
 19. Rebow M., Domański R., Kowalewski T.A.:Badanie procesów topnienia i krzepnięcia w warunkach konwekcji swobodnej przy występowaniu wielopłaszczyznowych frontów fazowych, X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy. Oficyna Wydawnicza . Politechniki Wrocławskiej, 1998, T. II, s.757-764
 20. Rusowicz A., Mizera J.:Tendencje rozwojowe natryskiwania cieplnego powłok ceramicznych, Wyd. Politechniki Wrocławskiej 1998, str. 167 - 171
 21. Skowroński P., Twarowski A.: Sposób bezprzeponowego podgrzewania zanieczyszczonej wody technologicznej energią z oddalonego żródła, Materiały VI Konfer. Racjonalizacji Użykowania Energii i Środowiska, wyd. FSNT - NOT, 1998
 22. Skowroński P.: Możliwości zmniejszenia emisji gaz ów cieplarnianych wynikającej z pokrywania potrzeb energetycznych budownictwa i gospodarki komunalnej, wyd. FSNT, 1998
 23. Skowroński P., Bujalski W.: Koncepcja bloku ciepłowniczego na parametry nadkrytyczne, Materiały VI Konfer. Racjonalizacji Użytkowania Energii i Środowiska, wyd. FSNT - NOT, 1998
 24. Skowroński P.: Uwarunkowania opłacalności izolacji cieplnej budynków, Konferencja Nauk. Techn. „Systemowe podejście do izolacji cieplnej budynków”, wyd. Inst. Techniki Budowlanej, 1998
 25. Teodorczyk A., Wysga P.: Symulacje komputerowe procesów spalania w silnikach tłokowych, Materiały II Krajowego Sympozjum pt. Komputerowe systemy wspomagania prac inżynierskich w przemyśle i transporcie, Zakopane 1998, str.396-409
 26. Teodorczyk A.: Modelowanie procesów spalania w silnikach tłokowych w aspekcie emisji związków toksycznych, Prace III Seminarium Naukowego Procesów Spalania, Polski Instytut Spalania, Radom 1998, str.41-68
 27. Teodorczyk A.: Modelowanie propagacji fal detonacyjnych i ich tłumienia w kanałach, Materiały XIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Częstochowa 1998, str. 63-70
 28. Teodorczyk A.: Propagacja fali uderzeniowej po powierzchni wody, Materiały XIII Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów, Częstochowa 1998, str. 161-166

 

i) Inne artykuły (popularno - naukowe, inżynierskie itp.):

 

 1. Jędral W.:Stanisław Zwierzchowski - Zowski 1880-1940, Słownik Biograficzny Techników Polskich, wyd. NOT 1998r. nr 8.
 2. Jędral W.: Zasady ogólne oraz przykłady doboru pomp do określonych warunków pracy, Pompy-Pompownie, 1998r. nr 8, s.35-38.
 3. Jędral W.: Optymalna regulacja wydajności pomp wirowych w energetyce, przemyśle i gospodarce komunalnej, Gospodarka Paliwami i Energią - 1998 r. nr 1,s.2-4.
 4. Jędral W.: Suche instalacje pomp zatapialnych, Pompy-Pompownie, wyd. CEDOS 1998 r., s. 8-11
 5. Rychter T.: Z dziejów Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Rzeczoznawca Samochodowy, SRTSiRD, 2-12, 1998
 6. Wiśniewski T.: Pomiary temperatury, cz. II, Rynek Chemiczny, Wyd. Instalator, 1/1998, 53-54
 7. Wiśniewski T.: Pomiary temperatury, cz. III, Rynek Chemiczny, Wyd. Instalator, 2/1998, 41-42
 8. Wiśniewski T.: Pomiary temperatury, cz. IV, Rynek Chemiczny, Wyd. Instalator, 2/1998, 49-50

 

j) Patenty:

 

 1. Afanasjew B., Poniewski M., Wójcik T.: Sposób regulacji wymiany ciepła, patent Nr 3005669, 1998
 2. Klemens R.: Gaśnica proszkowa, Nr P 304626
 3. Wartanowicz T., Marcinkiewicz W.: Termostat termoelektryczny, Nr 30699966 z dn. 98.07.06

 

k) Wzory użytkowe:

 

 1. Klemens R.: Wzór użytkowy Urządzenie do wizualizacji i rejestracji procesów spalania