IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Skowroński Paweł

Paweł Skowroński

dr inż. - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 404, e-mail: Pawel.Skowronski@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 13

Paweł Skowronski
Docent  zatrudniony w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

Materiały dydaktyczne na stronie http://estudia.meil.pw.edu.pl

Tematyka prac badawczo-naukowych:

 • Rynek energii elektrycznej. Prognozowanie zapotrzebowania na energię, cen energii, wykorzystania źródeł.
 • Wytwarzanie, przesył i użytkowanie ciepła sieciowego. Rozwiązania technologiczne. Taryfikacja w ciepłownictwie. Warunki dostępu trzeciej strony do sieci.
 • Budowa i modernizacja układów cieplnych – elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni i sieci ciepłowniczych. Koncepcje techniczne, analizy ekonomiczno-finansowe, planowanie inwestycji energetycznych.
 • Modelowanie matematyczne systemów energo-technologicznych.
 • Montaż instalacji energetycznych.
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami w sektorze elektroenergetycznym, ciepłowniczym i budownictwa energetycznego.

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

 • Koncepcje techniczne i oceny ekonomiczno-finansowe modernizacji instalacji energetycznej lub inwestycji w nowy obiekt (m.in. ciepłowni, bloków kogeneracyjnych różnych typów, cieplnych bloków elektroenergetycznych i ich części, farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, układów trójgeneracyjnych, biogazowni, etc.)
 • Modele matematyczne złożonych układów cieplnych.
 • Przygotowanie inwestycji energetycznych.
 • Zasady regulacji w ciepłownictwie.
 • Modelowanie rynku energii.
 • Inne: związane z gospodarką energetyczną i regulacjami prawnymi obowiązującymi w energetyce.

Działalność organizacyjna:

 • Członek Polskiego Komitetu Gospodarki Energetycznej FSNT-NOT
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Energetyki
 • Dyrektor Generalny Central Europe Division, SPIE Deutschland&Zentraleuropa
 • Prezes Zarządu SPIE Elbud Gdańsk S.A.

wcześniej:

 • Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (2011-2012)
 • Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Vattenfall Poland (2007-2012)
 • Prezes Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. (2006-2007)
 • Prezes Zarządu Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (2003-2006)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora za działalność dydaktyczną (2012)
 • Nagroda Złotej Kredy dla najlepszego wykładowcy na Wydziale MEiL (2011)
 • Nagroda Złotej Kredy dla najlepszego wykładowcy na Wydziale MEiL (2013)