IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Kurkus-Gruszecka Michalina

Michalina Kurkus-Gruszecka

dr inż. - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój B.1.K2., e-mail: michalina.gruszecka@pw.edu.pl, tel. Brak

Tematyka prac badawczo-naukowych

 • Modelowanie matematyczne i numeryczne procesów cieplno-przepływowych w energetyce jądrowej i konwencjonalnej
 • Analiza danych systemów energetycznych
 • Morska energetyka wiatrowa

 

Tematyka prac przejściowych, dyplomowych i projektów obliczeniowych

 • Model numeryczny wybranego urządzenia energetycznego lub jego części (Anysys Fluent, Ansys CFX, inne oprogramowanie). Urządzenie może zostać wybrane przez studenta lub zaproponowane podczas konsultacji.
 • Symulacje numeryczne w ramach współpracy z działem CFD firmy Framatome (Ansys Fluent)
 • Model matematyczny wybranego systemu energetycznego (Aspen HYSYS, MATLAB, Python, MS Excel). System może zostać wybrany przez studenta lub zaproponowany podczas konsultacji.
 • Bilans urządzenia lub systemu energetycznego. Temat może zostać wybrany przez studenta lub zaproponowany podczas konsultacji.

Preferowana forma zdalna (MS Teams) konsultacji dotyczących prac i projektów realizowanych przez studentów.

Publikacje

https://scholar.google.pl/citations?user=yXSHdlYAAAAJ&hl=en

 

Nagrody i inne wyróżnienia

 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 2020

 

Projekty badawcze i naukowe

Współudział w wybranych projektach:

 • Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej, NCBiR.
 • Programu „Bloki 200+”. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MW, NCBiR.
 • Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV, NCBiR.
 • Opracowanie wysokosprawnej technologii przetwarzania odpadów (w tym RDF) bogatych w poliolefiny na paliwa płynne oraz komponenty chemiczne w oparciu o innowacyjny układ pre- oraz post-reakcyjny, NCBiR.
 • Opracowanie predykcyjnego systemu sterowania instalacją SNCR służącą do redukcji emisji NOx dla węglowych kotłów rusztowych, NCBiR.

 

Współpraca z przemysłem

 • wykonanie badań i obliczeń w ponad 20 projektach realizowanych we współpracy z firmami przemysłowymi
 • 6 miesięczny staż naukowy w firmie Areva GmbH, Research and Testing Facilities Centre, Erlangen, Niemcy
 • 2 letni staż pracy w firmie Zakłady Remontowe Energetyki |ZRE Katowice S.A.