IHE / IHE News / IHE Seminars / IHE Seminars / Projekt małej elektrowni wiatrowej

Projekt małej elektrowni wiatrowej

dr inż. Krzysztof Rafał - seminarium ITC z 17.03.2015