IHE / IHE News / IHE Seminars / IHE Seminars / Instalacja geotermalna w Mszczonowie

Instalacja geotermalna w Mszczonowie

Mgr inż. Marek Balcer, Geotermia Mazowiecka

Seminarium z dnia 10 marca 2015