IHE / RSS News / PAE news / Zgodnie z Decyzją Nr 14/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lutego 2017r.

Zgodnie z Decyzją Nr 14/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lutego 2017r.

dzień 16 czerwca 2017r. (piątek ) jest dniem wolnym.

13/06/2017 1:32 pm
21/06/2017 2:17 pm