IHE / RSS News / PAE news / Stypendium Rektora za osiągnięcia, naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe

Stypendium Rektora za osiągnięcia, naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe

Studenci, którzy mieli przyznane stypendium Rektora za osiągnięcia, naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe na okres 5 miesięcy i kontynuują naukę na studiach magisterskich II stopnia, proszeni są o złożenie do Dziekanatu (stanowisko nr 2), nowego wniosku z załącznikiem nr 9 (bez ponownego składania załączników dokumentujących osiągnięcia).

26/02/2018 7:16 am
06/03/2018 8:17 am