IHE / RSS News / PAE news / Otwarte seminarium Zakładu Aerodynamiki

Otwarte seminarium Zakładu Aerodynamiki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na otwarte seminarium Zakładu Aerodynamiki, które odbędzie się we wtorek 31 marca o godz. 17.15 w Sali A2 (Gmach Aerodynamiki). W trakcie seminarium dr inż. Andrzej Krzysiak (Zakład Aerodynamiki, Centrum Nowych Technologii, Instytut Lotnictwa) zaprezentuje swój dorobek naukowy stanowiący podstawę wystąpienia do CK o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Pan dr Krzysiak przedstawi również wskazane osiągnięcie naukowe (w formie monotematycznej serii artykułów i referatów renomowanych konferencji) pt. Zastosowanie innowacyjnych urządzeń wydmuchowych do sterowania przepływem na nośnych powierzchniach statków powietrznych.

24/03/2015 11:32 am
01/04/2015 1:17 pm