IHE / RSS News / PAE news / Informacja o stypendiach

Informacja o stypendiach

JM Rektor PW podpisał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2011/2012

23/09/2011 12:06 pm
01/10/2011 12:17 pm