IHE / RSS News / PAE news / Calculus 3 zaliczenie N

Calculus 3 zaliczenie N

Zaliczenie odbędzie się w dniu 19.04. godz. 14.15 w sali NL 327.
Drugi termin zaliczenia będzie podany do wiadomości wkrótce w harmonogramie sesji poprawkowej).

11/04/2013 4:36 pm
19/04/2013 5:17 pm