IHE / RSS News / PAE news / Bezpłatne szkolenia szybowcowe

Bezpłatne szkolenia szybowcowe

Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich organizuje szkolenia szybowcowe w ramach zleconego zadania publicznego pn. "Upowszechnienie sportów**lotniczych wśród polskiego środowiska akademickiego" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

20/07/2012 3:41 pm
28/07/2012 4:17 pm