IHE / IHE News / Archived news / Film promujący studia doktoranckie INSPE

Film promujący studia doktoranckie INSPE

Z powodu problemów z wyświetlaniem plików mp4 w niektórych przeglądarkach należy kliknąć na kontrolkę prawym klawiszem myszy i wybrać opcję "zapisz plik video jako..."

a po zapisaniu na dysku obejrzeć go w odtwarzaczu multimediów.