IHE / IHE News / Archived news / Kursy Języka Angielskiego dla pracowników i doktorantów PW

Kursy Języka Angielskiego dla pracowników i doktorantów PW

 

  • z elementami języka TECHNICZNEGO na poziomach B1, B2 (raz w tygodniu po 1,5 godziny- 30 godzin w semestrz)
  • z elementami języka ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI na poziomach A2, B1, B2 (dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny- 60 godzin w semestrz)

ZAPISY od 5 stycznia do 30 stycznia 2010 roku

Aby uczestniczyć w kursie należy:

  • rozwiązać test diagnostyczny, dostępny od 5 stycznia 2010 na stronie: www.kl.sjo.pw.edu.pl
  • przesłać e-mailem wypełnioną kartę zgłoszenia (wpisując także wynik testu diagnostycznego) na adres: sjo@sjo.pw.edu.pl, dostępna od 5 stycznia 2010

Z testu ZWOLNIONE są osoby, które przedstawią pisemną rekomendację lektora prowadzącego zajęcia w grupach pierwszej edycji kursów (semestr letni 2008/2009 i zimowy 2009/2010). O przyjęciu na kurs decyduje wynik testu i data otrzymania przez SJO karty zgłoszenia.

Uczestnicy nie ponoszą opłat związanych z udziałem w w/w kursach. Informacja o uruchomionych kursach zostanie przesłana mailem osobom zakwalifikowanym.. Liczba osób w grupie 10-12

Kursy rozpoczynają się w pierwszym tygodniu semestru letniego 2009/2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.