IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Laskowski Rałal

Rałal Laskowski

dr inż. - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 10a, e-mail: Rafal.Laskowski@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 97

Rafał.Laskowski
 

Dydaktyka:

 • Modelowanie matematyczne i identyfikacja procesów
 • Informatyczne wspomaganie eksploatacji
 • Contemporary Nuclear Reactor Systems (LWR, HWR)
 • Nuclear Reactor Modelling and Simulation

Tematyka prac badawczo – naukowych, prac dyplomowych i przejściowych:

 • Modelowanie matematyczne elementów i całych instalacji energetycznych w stanach ustalonych i nieustalonych.
 • Diagnostyka cieplno-przepływowa instalacji energetycznych.

Ważniejsze publikacje:

 • Laskowski Rafał, Tomczak Paweł, Jaworski Maciej, The application of entropy generation minimization for optimizing the geometry of a double-tube heat exchanger, Heat Transfer Research, 48 (11), 955-968, 2017
 • Laskowski Rafał., Smyk Aadam, Rusowicz Artur, Grzebielec Andrzej, Determining the optimum inner diameter of condenser tubes based on thermodynamic objective functions and an economic analysis, Entropy, 18(12), 444, 2016
 • Laskowski Rafał, Smyk Adam, Lewandowski Janusz, Rusowicz Artur, Grzebielec Andrzej, Selecting the cooling water mass flow rate for a power plant under variable load with entropy generation rate minimization, Energy, 107, 725-733, 2016
 • Laskowski Rafał, Relations for steam power plant condenser performance in off-design conditions in the function of inlet parameters and those relevant in reference conditions, Applied Thermal Engineering, 103, 528-536, 2016
 • Laskowski Rafał, Smyk Adam, An Approximate Relation of a Regenerative Heat Exchanger Effectiveness in Off-Design Conditions, Heat Transfer Engineering, 2016
 • Rusowicz Artur, Laskowski Rafał, Grzebielec Andrzej: The numerical and experimental study of two passes power plant condenser. Thermal Science (2016)
 • Maciej Skrzypek, Rafał Laskowski, Thermal-hydraulic calculations for a fuel assembly in a European Pressurized Reactor using the RELAP5 code, 544-NUKLEONIKA 2015;60(3):537
 • Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Zastosowanie minimalizacji przyrostu entropii do określenia optymalnej średnicy wewnętrznej rurki skraplacza. Przemysł Chemiczny 94 (2015) 1697-1699
 • Laskowski Rafał, The black box model of a double-tube counter-flow heat exchanger, Heat and Mass Transfer 51 (8), 1111-1119, 2014
 • Laskowski Rafał, A mathematical model of a steam condenser in off-design operation, Journal of Power Technologies 92 (2) (2012) 101–108
 • Laskowski Rafał, Lewandowski Janusz, Simplified and approximated correlations of heat transfer effectiveness for steam condenser, Journal of Power Technologies 2012
 • Laskowski Rafał, Lewandowski Janusz, Application of Buckingham Theorem to estimate the outlet steam temperature and the efficiency for group of stages, III International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering 2012
 • Laskowski Rafał, Lewandowski Janusz, Estimation of fouling resistance in nuclear steam generator, II International Nuclear Energy Congress 2012
 • Laskowski Rafał, The concept of a new approximate relation for heat transfer effectiveness for a cross-flow heat exchanger with unmixed fluids, Journal of Power Technologies 91 (2) (2011) 93–101
 • Laskowski Rafał, The application of the Buckingham theorem to modeling high-pressure regenerative heat exchangers in changed conditions, Journal of Power Technologies 91 (4) (2011) 198–205
 • Laskowski Rafał, Wawrzyk Krzysztof, Comparison of two simple mathematical models for feed water heaters, Journal of Power Technologies 91 (1) (2011) 14–22
 • Laskowski Rafał, Mathematical model for determining heat transfer effectivness of the cross-flow heat Exchange, Archives of Energetics, 2010, XL, 103-113
 • Laskowski Rafał, Lewandowski Janusz, Możliwości diagnozowania stanu cieplno-przepływowego turbiny parowej przy wykorzystaniu typowych pomiarów ruchowych, Przegląd Energetyczny, numer 3 wrzesień 2008, s. 39-42

Książki:

Wybrane modele matematyczne w diagnostyce i symulacji procesów cieplno - przepływowych w instalacjach energetycznych, (rozdział III), s. 145-196; WN ITE – PIB Warszawa/Radom (Monografia - Biblioteka Problemów Eksploatacji); 2008

 

Ważniejsze projekty badawczo- naukowe krajowe i zagraniczne:

 • Programu „Bloki 200+”. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MW, NCBiR.
 • Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Research and Development Coordination (NC2I-R), Euroatom.
 • Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii-  NCBiR – realizowany.
 • Opracowanie założeń i kluczowych elementów programu rozwoju kogeneracji w Polsce - etap I – 2010
 • Opracowanie wariantowych propozycji i zakresu szczegółowego traktowania instalacji podlegających dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych – 2009
 • Analiza wpływu zmian w ograniczeniach emisyjnych dla instalacji LCP zawartych w propozycji nowej dyrektywy IPPC na instalacje energetyczne w warunkach polskich – 2008

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda zespołowa stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016, nagroda otrzymana w 2017
 • Nagroda JM Rektora PW II stopnia zespołowa za osiągnięcia naukowe przyznana w roku 2009 za badania prowadzone w ramach Projektu Zamawianego DIADYN
 • Nagroda JM Rektora PW indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe przyznana w 2008 roku za prace badawcze prowadzone w zakresie modelowania matematycznego i pracę doktorską

Działalność organizacyjna:

 • Członek European Nuclear Society
 • Opiekun naukowy biblioteki ITC
 • Członek Związku Zawodowego "Solidarność"
 • Członek Stowarzyszenia SEREN Polska

Szkolenia i staże naukowe

 • 11.10.2009, 24.10.2009 IAEA, Włochy, Triest, Workshop on NPP Simulators for Education - Szkolenie
 • 01.11.2009-11.12.2009 Francja, I etap szkolenia edukatorów dla polskiej energetyki jądrowej organizowany przez Ministerstwo Gospodarki RP i AFNI - Szkolenie
 • 01.10.2010-18.12.2010 Francja, II etap szkolenia edukatorów dla polskiej energetyki jądrowej organizowany przez Ministerstwo Gospodarki RP i AFNI, Saclay - Szkolenie
 • 02.10.2011-17.12.2011 Francja, III etap szkolenia edukatorów dla polskiej energetyki jądrowej organizowany przez M. G. RP i AFNI – Staż naukowy w firmie Areva
 • 13-14 September 2012, Niemcy, Drezno, Workshop Reactor and Safety - Szkolenie
 • Szkolenie z oprogramowania RELAP5 03.02.2013 do 23.02.2013, Brookhaven National Laboratory, NY USA