IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Seredyński Mirosław

Mirosław Seredyński

PhD, DSc – Division of Thermodynamics room 203, e-mail: msered[at]itc.pw.edu.plmiroslaw.seredynski[at]pw.edu.pl  tel. 48 22 234 52 51

Office hours: Wed 14-15, Fri 12-13

Functions within the Institute and WUT:

 • Coordinator of didactic duties at the Department of Thermodynamics
 • Coordinator of the USOS system at the Department of Thermodynamics

Membership of professional bodies

 • The associated member of the Section of Thermodynamics of the Committee on Thermodynamics and Combustion of the Polish Academy of Sciences
 • Member of the editorial team of the Journal of Power Technologies

Key research areas:

 • Micro-macroscale numerical modeling of solidification of binary alloys.
 • Microscale modeling of growth of dendritic structures in undercooled liquid metals.
 • Numerical modeling of heat and moisture transport in building materials.
 • Numerical modeling of two-phase flows.
 • Numerical modeling of energy storage systems based on the phase change materials.
 • Numerical modelling of temperature stabilization systems based on phase change materials and micro heat exchangers.
 • Heat transfer in composite materials.
 • Numerical modelling of ablation.

 Teaching courses:

 • Zrównoważony Transport Energii (wykład + ćwiczenia, sem. letni, I sem. st. magisterskich)
 • Metody Numeryczne w Wymianie Ciepła (lab. komputerowe, sem. letni, I sem. st. magisterskich)
 • Numerical Methods in Heat Transfer (lab. komputerowe, sem. letni, I sem. st. magisterskich)
 • Thermodynamics I (ćwiczenia, sem. letni, II sem. st. inzynierskich)
 • Wymiana Ciepła I (En.) (ćwiczenia, sem. zimowy, III sem. st. inżynierskich)
 • Termodynamika III (ćwiczenia, sem. zimowy, III sem. st. inżynierskich)
 • Zaawansowana Wymiana Ciepła (wykład + ćwiczenia, sem. zimowy, II sem. st. magisterskich).

 Key publications:  

 • Seredyński, M., Banaszek, J. Numerical study of crystal growth kinetics influence on prediction of different dendritic zones and macro-segregation in binary alloy solidification (2019) International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, DOI: 10.1108/HFF-11-2018-0712
 • Łapka, P., Seredyński, M., Furmański, P. Investigation of thermal interactions between the exhaust jet and airplane skin in small aircrafts (2019) Progress in Computational Fluid Dynamics, 19 (1), pp. 35-43. DOI: 10.1504/PCFD.2019.097596
 • Łapka, P., Seredyński, M., Ćwik, A. Preliminary study on supercritical hydrogen and bleed air heat exchanger for aircraft application (2018) Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 232 (12), pp. 2231-2243. DOI: 10.1177/0954410017711723
 • Seredyński, M., Rebow, M., Banaszek, J. The role of the dendritic growth model dimensionality in predicting the Columnar to Equiaxed Transition (CET) (2018) Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung, 54 (8), pp. 2581-2588. DOI: 10.1007/s00231-017-2070-z
 • Seredynski, M., Battaglioli, S., Mooney, R.P., Robinson, A.J., Banaszek, J., McFadden, S. Code-to-code verification of an axisymmetric model of the Bridgman solidification process for alloys (2017) International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 27 (5), pp. 1142-1157.  DOI: 10.1108/HFF-03-2016-0123
 • Kozłowska, A., Łapka, P., Seredyński, M., Teodorczyk, M., Dąbrowska-Tumańska, E. Experimental study and numerical modeling of micro-channel cooler with micro-pipes for high-power diode laser arrays (2015) Applied Thermal Engineering, 91, pp. 279-287. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2015.08.019
 • Seredyński, M., Łapka, P., Banaszek, J., Furmański, P. Front tracking method in modeling transport phenomena accompanying liquid-solid phase transition in binary alloys and semitransparent media (2015) International Journal of Heat and Mass Transfer, 90, pp. 790-799.  DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.07.016
 • Seredyński, M., Banaszek, J. Front tracking approach to modeling binary alloy solidification: Accuracy verification and the role of dendrite growth kinetics (2014) International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, 24 (4), art. no. 17109943, pp. 920-931. DOI: 10.1108/HFF-02-2013-0069
 • Banaszek, J., Seredynski, M. The accuracy of a solid packing fraction model in recognizing zones of different dendritic structures (2012) International Journal of Heat and Mass Transfer, 55 (15-16), pp. 4334-4339. DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.03.082
 • Seredyński, M., Banaszek, J. Front tracking based macroscopic calculations of columnar and equiaxed solidification of a binary alloy (2010) Journal of Heat Transfer, 132 (10), pp. 1-10. DOI: 10.1115/1.4001362

Participation in research projects:

Domestic projects

 • Principal investigator, POIR.01.01.01-00-1259/17, Opracowanie nowej generacji odwadniaczy działających w oparciu o strumienicę, funding: NCBiR, institution: ENEON Sp. z o.o., 2018-2021, in progress.
 • Principal investigator, POIR.04.01.02-00-0099/16, Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, DryWall, funding: NCBiR, institution: Politechnika Warszawska, 2017-2020, in progress.
 • Principal investigator, DOB-BIO8/07/01/2016, Opracowanie technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji, HIPERGOL, funding: NCBiR, institution: Politechnika Warszawska, 2017-2020, in progress.
 • Principal investigator, 657466, PhD on Innovation Pathways for TES, InPath-TES, funding: EU Horizon 2020, institution: Politechnika Warszawska, 2015-2018, finished.
 • Principal investigator, IP2012 021172, Budowa symulatora numerycznego złożonych procesów cieplno-przepływowych w ośrodkach półprzeźroczystych zawierających wiele ruchomych i ewoluujących obiektów, funding: MNiSW, Politechnika Warszawska, 2013-2015, finished.
 • Principal investigator WP6.4, AAT.2011.4.4-4, Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft, ESPOSA, funding: EU PF 7, institution: Politechnika Warszawska, 2011-2015, finished.
 • Investigator, Thermal Energy Storage - Phase Change Materials based Spiral Heat Exchanger (PCM-SHE-TES), funding: International Energy Research Centre (IERC), Cork, Irlandia, institution: Politechnika Warszawska, finished.
 • Principal investigator, POIG.01.01.02-00-097/09, Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej, TERMET, funding: NCBiR, institution: Politechnika Warszawska, 2010-2013, finished.
 • Investigator, COST Action TU0802, Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings, NeCoEPCM, funding: EU PF 7, institution: Politechnika Warszawska, 2009-2013, finished.
 • Investigator, N R02 000406, Wykorzystanie przemiany fazowej do konstrukcji układów chłodzenia matryc diod laserowych dużej mocy, funding: NCBiR, institution: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, 2009-2012, finished.
 • Principal investigator, N N512 457840, Numeryczny symulator mikro i makro-struktur powstających w procesach cieplnych towarzyszących krystalizacji dwuskładnikowego stopu metali, funding: NCN, institution: Politechnika Warszawska, 2011-2015, finished.
 • Principal investigator, N N512 459936, Badania akumulacji ciepła z wykorzystaniem materiałów ulegających przemianie fazowej w zastosowaniu do budownictwa energooszczędnego, funding: MNiSW/NCN, institution: Politechnika Warszawska, 2009-2012, finished.
 • Principal investigator, supervisor's project, N N512 361634, Mikro-makroskopowy model krzepnięcia roztworu dwuskładnikowego, funding: MNiSW, institution: Politechnika Warszawska, 2008-2010, finished.
 • Principal investigator, Rector's grant, 503/R/1131/0026/009, Mikro-makroskopowy model krzepnięcia roztworu dwuskładnikowego, funding: środki statutowe jednostki, institution: Politechnika Warszawska, 2009-2010, finished.
 • Investigator, University research project, Badanie możliwości zastosowania porowatych metali jako zasobników materiału PCM w radiatorach do chłodzenia elektroniki, funding: środki statutowe jednostki, institution: Politechnika Warszawska, 2009-2010, finished.
 • Investigator, 3 T10B 018 29, Mikro-makroskopowe modelowanie procesu krzepnięcia układu binarnego, funding: MNiSW, institution: Politechnika Warszawska, 2005-2008, finished.

International projects

 • EU Horizon 2020, PhD on Innovation Pathways for TES, InPath-TES, 2015-2018, (consortium of 22 subjects, participation in steering comittee meetings, consulting and cooperation within the project).
 • EU PF 7 Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft, ESPOSA, 2011-2015 (consortium of 7 subjects, participation in meetings and teleconferences, consulting and cooperation within the project).
 • EU PF 7, COST Action TU0802, Next generation cost effective phase change materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings, NeCoEPCM, 2009-2013 (cooperation within the project).

Organizational activity:

 • Participation in the organizing committee of the meeting European Engine Technology Workshop NEWAC, 2-3 June 2009, Warsaw.
 • Participation in the organizing committee of the international conference SolPol 2008 – Innovative Technologies and New Ideas, 22-26 September 2008, Warsaw.

Awards:

 • A two-year scholarship in the "Competition for young doctors of Warsaw University of Technology", awarded by the Centre of Advanced Studies (WUT) (CAS/17/POKL)
 • Individual award of the Rector of Warsaw University of Technology (II degree)
 • PhD thesis submitted with distinction, 14 April, 2010, Warsaw

Didactic achievements: (opcjonalne)

 • Supervisor of 5 BSc theses and 5 MSc theses.
 • Supervisor of at least 29 Intermediate Engineering Projects and Intermediate Masters Project
 • I was an assistant supervisor of the doctoral dissertation of Michał Kubiś entitled: „Study on modification of effective thermal properties of epoxy-based composites”.

Other:

 • Four-month internship in Trinity College Dublin, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Dublin, Ireland, 1.04.2015 - 31.07.2015.
 • Two-month internship in Dublin Institute of Technology, College of Engineering and the Built Environment, Dublin, Ireland, 1.08.2015 - 30.09.2015.

 Reviews in scientific journals:

 • Aerospace Science and Technology – 1 review
 • Aircraft Engineering and Aerospace Technology - 2 reviews
 • Applied Thermal Engineering – 4 reviews
 • Archive of Mechanical Engineering – 2 reviews
 • Biuletyn WAT – 2 reviews
 • Heat and Mass Transfer – 4 reviews
 • International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow – 1 review
 • Journal of Applied and Computational Mechanics – 1 review
 • Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering – 1 review
 • Transactions of Nonferrous Metals Society of China – 5 review