IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Lewandowski Janusz / Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza

Opracowane technologie:

1. Analiza możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Żerań drogą zabudowy instalacji dochładzania wody sieciowej.

Celem projektu było przeanalizowanie możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Żerań w okresie poza sezonem grzewczym. W tym celu zaproponowano rozwiązanie polegające na zabudowie wymienników ciepła odpowiedzialnych za schłodzenie wody sieciowej, dokonano obliczenia sprawdzające możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej.

Zaproponowane rozwiązanie zostało wdrożone w EC Żerań.

2. Prace projektowe części NP TCB30, numer stacyjny Tz-2 w EC Siekierki.

Przedmiotem projektu były prace projektowe dotyczące części NP turbiny typu TC-30 – numer stacyjny Tz-2 w Elektrociepłowni Siekierki.

Zaproponowane rozwiązanie zostało wdrożone w EC Siekierki.

Najważniejsze projekty badawcze:

  1. Projekt Zamawiany 105/T10/2003 - Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów i procesów technicznych, 2005-2008; 67 166,00 zł; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik
  2. Projekt Badawczy nr R06 006 01 - Układ Sterowania i Wyprowadzenia Mocy dla Hybrydowego Zespołu Energetycznego - Wysokotemperaturowe Ogniwo Paliwowe - Turbina Gazowa, 2006-2009; 695 449,00 zł; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Wykonawca
  3. Projekt Badawczy nr N513 019 32 - Badania układów z ogniwem paliwowym MCFC zmniejszających emisję CO2 z istniejących krajowych obiektów energetycznych, 2007-2008; 101 530,00 zł; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik
  4. Projekt badawczy nr N 513305735 - Badania wysokotemperaturowych ogniw paliowych zasilanych biopaliwami, 2008-2009; 153 530,00 zł; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik