IHE / IHE News / Wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Rozpoczął się proces  wyborczy  do  komitetów naukowych  Polskiej  Akademii  Nauk. 

Wybory  odbywają  się  przy  pomocy elektronicznego  systemu  wyborczego  Polskiej  Akademii  Nauk.
Zgodnie  z  harmonogramem  rejestracja  osób  uprawnionych  do  głosowania zakończy się 6 października b.r. Dokonanie rejestracji wymaga zalogowania się w systemie na stronie https://esw.pan.pl/Account/Login i postępowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://pan.pl/regulamin-2/.