IHE / IHE News / IHE Seminars

IHE Seminars

Seminars are held at 10:15 on Tuesdays in room TC-105

Date Lecturer Subject Institution
10 marca Mgr inż. Marek Balcer Instalacja geotermalna w Mszczonowie. Aspekt techniczny i ekonomiczny Geotermia Mazowiecka/ ZCHiEB ITC
17 marca Dr inż. Krzysztof Rafał Projekt małej elektrowni wiatrowej ZRUE ITC
24 marca Dr hab. inż. Wojciech Bujalski Wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego w blokach energetycznych ZMiUE ITC
31 marca Mgr inż. Paweł Błaszczyk Segmentacja danych pomiarowych ZRUE ITC
14 kwietnia Dr hab. inż. Andrzej Wolf Tendencje rozwojowe 2-suwowych silników okrętowych Wydział Transportu PW/ZSL ITC
21 kwietnia Dr inż. Karolina Błogowska Odpady jako źródło energii ZT ITC
28 kwietnia Dr inż. Karol Seweryn Zagadnienia termiczne instrumentu naukowego STIX misji kosmicznej Solar Orbiter Centrum Badań Kosmicznych PAN
5 maja Prof. dr hab. inż. Zbysław Pluta Współczesne nośniki energii wtórnych obiegów chłodniczych ZChiEB ITC
12 maja Prof. dr hab. inż. Jacek Przygodzki Co wiemy o profesorze Czochralskim? ZRUE ITC
19 maja

Mgr inż. Janusz Lipka,

Dr inż. Sławomir Bielecki

 Nowe laboratoria elektryczne MEiL ZRUE ITC
26 maja Mgr inż. Arkadiusz Szcześniak Zagadnienia modelowania dynamiki wysotemperaturowych ogniw paliwowych ZMiUE ITC
2 czerwca Dr inż. Adam Ruciński Nowoczesne materiały termoelektryczne ZChiEB ITC
9 czerwca Dr hab.inż. Andrzej Wolf Wybrane zagadnienia procesu wymiany ciepła w długoskokowym silniku okrętowym Wydział Transportu PW/ZSL ITC
       

Seminarium instytutowe 22 listopada - Ocena możliwości pracy silnika resistojet

Zapraszamy na seminarium ITC, które odbędzie się 22 listopada o 10:15 w sali 105.

Referat wygłosi p. Michał Romanowski (uczestnik ministerialnego programu Szkoła Orłów na PW)

Temat referatu: „Ocena możliwości pracy silnika resistojet w trybie coldgas – badania eksperymentalne”

Seminarium odbędzie się wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Seminarium instytutowe 8 listopada - wymagania normy ISO 17025

W najbliższy wtorek (08.11) o godzinie 10:15 w sali T105 odbędzie się seminarium ITC. 

Referat wygłosi p.Anna Krawczuk (Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT s.c.)

Temat referatu: „Podstawowe wymagania normy ISO 17025

Seminarium odbędzie się wyłącznie w trybie stacjonarnym w sali 105

Seminarium instytutowe 25 października - zakładanie spółek akademickich

W najbliższy wtorek (25.10) o godzinie 10:15 w sali T105 odbędzie się seminarium ITC. 

Referat wygłosi p. Lukasz Sztern (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii).

Temat referatu: „Sposoby wsparcia pracowników i studentów w zakładaniu spółek akademickich na Politechnice Warszawskiej

Seminarium odbędzie się wyłącznie w trybie stacjonarnym w sali 105

Seminarium instytutowe 18 października - ochrona własności intelektualnej

W najbliższy wtorek (18.10) o godzinie 10:15 w sali T105 odbędzie się seminarium ITC. 

Referat na temat ochrony własności intelektualnej wygłosi Pani rzecznik Magdalena Cybulska (NUMER WPISU NA LISTĘ RZECZNIKÓW PATENTOWYCH: 3162), która jest pracownikiem Działu Ochrony Własności Intelektualnej. Będzie obecny również Pan Tomasz Poczęsny, kierownik  Działu Ochrony Własności Intelektualnej.

Seminarium odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Seminarium instytutowe 4 października

W najbliższy wtorek (4 października) o 10:15 w sali 105 odbędzie się seminarium ITC pod tytułem: „Przemysłowa konstrukcja węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas, podsumowanie projektu TENNESSEE”. Referat wygłosi prof. Jarosław Milewski, seminarium odbędzie się w trybie stacjonarnym.

IHE Seminars

Seminars are held at 10:15 on Tuesdays in room TC-105

IHE Seminars

Seminars are held at 10:15 on Tuesdays in room TC-105

IHE Seminars

Seminars are held at 10:15 on Tuesdays in room TC-105

IHE Seminars

Seminars are held at 10:15 on Tuesdays in room TC-105

IHE Seminars

Seminars are held at 10:15 on Tuesdays in room TC-105