IHE / IHE News / Archived news / Zmiana terminu Seminarium Instytutowego

Zmiana terminu Seminarium Instytutowego

Zmiana terminu Seminarium Instytutowego

Seminarium Instytutowe Doc. dr inż. Marka  Średniawy z Instytutu Telekomunikacji PW pt. "Inteligentne miasta z perspektywy technik informacyjnych i komunikacyjnych" zostaje przeniesione z 16 maja na 20 czerwca 2017.

Seminaria Instytutowe