IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2017

Rok 2017

2017-11-28: XLIX Dni Chłodnictwa

Dni Chłodnictwa – najstarsza w branży HVACR polska konferencja naukowo-techniczna, organizowana nieprzerwanie od 1966 r.

Dni Chłodnictwa to tradycja i niezaprzeczalny wkład w rozwój krajowego chłodnictwa i klimatyzacji, ale i możliwość zapoznania się z trendami oraz rozwiązaniami technicznymi aktualnie panującymi na światowych rynkach. To także szansa  na kontakt z przedstawicielami największych globalnych marek i osobistościami świata nauki.

2017-11-16: Konferencja PIBOA II

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Serdecznie Zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukowo - Techniczną p.t.: PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH,
która odbędzie się w Warszawie w dniachj 16 – 17 listopad 2017.

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa jest patronem honorowym konferencji, a pracownicy Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku są czynnymi członkami organizacji konferencji.

2017-10-27: Szkolenie f-gazowe

W dniach 27-28 października 2017 roku Instytut Techniki Cieplnej organizuje w Warszawie szkolenie f-gazowe zgodne z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. (wraz z nowelizacją) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorownaych gazach cieplarnianych.

2017-10-26: VI Kongres PORT PC

Jesienią odbędzie się VI Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń branży pomp ciepła w ciągu roku. Spotkanie ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami. W tym roku Organizatorzy postanowili zainteresować technologią pomp ciepła również młodych naukowców. Z tego względu, właśnie dla nich przeznaczona będzie jedna z sesji podczas tegorocznego wydarzenia. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję posłuchać inspirujących wykładów przedstawicieli europejskiego przemysłu pomp ciepła.

Dr hab. inż. Dorota Chwieduk prof. PW została zaproszona do wygłoszenia referatu pt. "Połączenie kolektorów słonecznych z pompami ciepła"

2017-01-27 - Szkolenie f-gazowe

W dniach 27-28 stycznia 2017 roku Instytut Techniki Cieplnej organizuje w Warszawie szkolenie f-gazowe zgodne z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorownaych gazach cieplarnianych.

2017-01-11: Wizyta w PoloniAero Laboratory

Studenci specjalności "Chłodnictwo i Klimatyzacja" odwiedzili najnowocześniejsze na świecie laboratorium badające turbiny silników lotniczych.