IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2016

Rok 2016

2016-12-07: Akustyka w budownictwie. Nowa norma pogłosowa

Akustyka w budownictwie. Nowa norma pogłosowa. Konferencja szkoleniowa

2016-11-08: XLVIII Dni Chłodnictwa

W dniach 8-9 listopada 2016 pracownicy zakładu Chłodnictwa i Energetyki budynku wzięli udział w cyklicznej konferencji Dni Chłodnictwa

2016-11-28: Konferencja ICTS-2016

W dniach 28-29 listopada 2016 r. pracownicy zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku wzięli udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Bezpieczeństwo Techniczne ICTS-2016

2016-03-01: Forum Wentylacja, Salon Klimatyzacja

W dniach 1-2 marca 2016 roku pracownicy Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku  oraz studenci specjalności "Chłodnictwo i Klimatyzacja" brali czynny udział w targach Forum Wentylacja 2017, Salon Klimatyzacja 2017.

2016-12-15: Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – NOWE TRENDY ROZWOJU

W dniu 15 grudnia studenci specjalności "Chłodnictwo i Klimatyzacja" wezmą udział w konferencji "Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – NOWE TRENDY ROZWOJU" organizowanej przez redakcję czasopisma Chłodnictwa&Klimatyzacja