IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2011 / Ukazał się kolejny raport firmy Bitzer na temat czynników chłodniczych

2011-06-06: Ukazał się kolejny raport firmy Bitzer na temat czynników chłodniczych

Bitzer

Termo-Schiessl po raz kolejny wydaje raport BITZERA o czynnikach chłodniczych. Jest to to już 16 wydanie. Dzięki Termo-Schiessl raport jest dostępny w języku polskim. Raport dostępny jest między innymi na stronie: czytaj e-book.

Spis treści:

Ogólne zagadnienia rozwoju czynników chłodniczych
 Wstęp

Alternatywne czynniki chłodnicze – przegląd

Względy ochrony środowiska
 Globalne ocieplenie i wskaźnik TEWI
 Efektywność ekologiczna

Czynniki chłodnicze grupy HCFC
 R22 jako przejściowy czynnik chłodniczy

Bezchlorowe czynniki chłodnicze grupy HFC
 R134a jako zamiennik R12 i R22 Oleje smarne do R134 i innych czynników HFC
 Zamienniki czynnika R134a
 Czynnik R152a alternatywą R134a(?)
 Czynniki o niskim wskaźniku GWP: HFO-1234yf i HFO-1234ze

Mieszaniny
 Wieloskładnikowe czynniki chłodnicze

Mieszaniny do celów serwisowych
 Mieszaniny serwisowe jako zamienniki R502
 Mieszaniny serwisowe jako zamienniki R12 (R500)

Bezchlorowe wieloskładnikowe zamienniki R502 i R22
 R404A i R507 jako zamienniki R502 i R22
 Mieszaniny R407A/R407B/R407F jako zamienniki R502 i R22
 R422A jako zamiennik R502 i R22
 Bezchlorowe zamienniki R22
 R407C jako zamiennik R22
 R410A jako zamiennik R22
 R417A, R417B, R422D i R438A jako zamienniki R22
 R427A jako zamiennik R22

Mieszaniny HFO/HFC
 Mieszaniny HFO/HFC jako zamienniki za HFC

Bezfluorowe czynniki chłodnicze
 NH3 (amoniak) jako alternatywny czynnik chłodniczy
 R723 (NH3/DME) jako alternatywa wobec amoniaku
 R290 (propan) jako zamiennik R502 i R22
 Propylen (R1270) jako czynnik alternatywny wobec propanu
 Dwutlenek węgla R744 (CO2) jako alternatywny czynnik chłodniczy i nośnik ciepła

Zastosowania specjalne

Własności czynników chłodniczych

Zakresy stosowania. Oleje smarne