IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2010 / W Wielkiej Brytanii uruchomiono Akademię CO2

2010-08-17: W Wielkiej Brytanii uruchomiono Akademię CO2

Żródło: www.r744.com

W związku z ciągłym wzrostem zainteresowania chłodnictwem opartym na CO2 została utworzona pierwsza w Wielkiej Brytanii akademia CO2 "European CO2 Refrigeration Training Academy". Jej celem jest znoszenie barier w coraz szerszym stosowaniu instalacji opartych na CO2 w instalacjach przemysłowych i użytkowych.

"European CO2 Refrigeration Training Academy" została uruchomiona przez WR Refrigeration, spółkę córkę Huurre Group, która w poprzednim roku stworzyła spółkę joint venture ze specjalistą w dziedzinie CO2 - Enex srl. Spółka oferuje swoje rozwiązania w północnej Europie oraz w Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii zaobserwowano bardzo szybki rozwój chłodnictwa opartego na CO2. Stąd też sensowność takiej inicjatywy. W pierwszym tygodniu działalności Akademia przeszkoliła ponad 200 inżynierów.

W Akademii znajdują się wszystkie komercyjne typy instalacji opartych na CO2. Inżynierowie mają możliwość sprawdzić na własne oczy jak wyglądają i działają systemy podkrytyczne, nadkrytyczne, kaskadowe przeznaczone do niskich i wysokich temperatur.