IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2010 / Sprawność półhermetycznych sprężarek pracujących z propanem jako czynnikiem chłodniczym

2010-09-02: Sprawność półhermetycznych sprężarek pracujących z propanem jako czynnikiem chłodniczym

źródło: www.hydrocarbons21.com

Podczas 20th International Compressor Conference at Purdue University został wygłoszony referat na temat sprawności półhermetycznych sprężarek pracujących z propanem jako czynnikiem chłodniczym.

W referacie pod tytułem: Experimental Performance of a Semi-Hermetic Reciprocating Compressor working with Propane, University of Padova, Dipartimento di Fisica Tecnica, Italy został opisany przypadek 100 kW pompy ciepła zainstalowanej na Uniwersytecie w Padwie. Pompa ciepła pracuje na propanie jako czynniku chłodniczym. W skład instalacji naturalnie weszła sprężarka półhermetyczna.
Przeprowadzone eksperymenty pokazują, że sprawność całkowita sprężarki wyniosła pomiędzy 62 a 67%, a gdy zastosowano wewnętrzny wymiennik ciepła (łączący linie ciekłą z przewodem ssącym) sprawność wzrosła do wartości pomiędzy 69 a 71%. Naukowcy tłumaczą to zjawisko bardzo dobrą rozpuszczalnością oleju mineralnego z propanem.
Warto zwrócić uwagę, że efekt ten jest zdecydowanie większy niż w przypadku R22, w przypadku, którego nie zalecano stosowania wewnętrznych wymienników.