IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2010 / Raport o wykorzystaniu pomp ciepła w Wielkiej Brytanii

2010-09-13: Raport o wykorzystaniu pomp ciepła w Wielkiej Brytanii

Źródło: www.hydrocarbons21.com

W Wielkiej Brytanii ukazał się raport o wykorzystaniu pomp ciepła na Wyspach Brytyjskich. Raport opracowany przez The Energy Saving Trust pod nazwą "Getting warmer: a field trial of heat pumps" miał za zadanie odpowiedzieć na pytanie - czy jest sens stosować pompy ciepła w Wielkiej Brytanii.

W raporcie przeprowadzono badania 83 instalacji pomp ciepła znajdujących się na terenie całej Wielkiej Brytanii. 29, których źródłem ciepła było powietrze oraz 54 w których ciepło pozyskiwano z gruntu. Pompy ciepła pochodziły od 14 producentów. W raporcie przedstawiono 10 głównych wniosków.

  • W badanych instalacjach COP grzewczy zawierał się w dużym przedziale, dla pomp powietrznych w przedziale od 1,2 do 3,3 a dla pomp gruntowych od 1,3 do 3,6. Pokazuje to, że dobrze zaprojektowany i zainstalowany system może osiągnąć dobre wyniki. A technologia pomp ciepła jest ogromnym potencjałem w redukcji emisji CO2.
  • Pompy z gruntowymi wymiennikami ciepła mają lepsze współczynniki COP grzewcze niż pompy ciepła, których źródłem ciepła jest powietrze. Średnia dla pomp ciepła z gruntowymi wymiennikami ciepła oscylowała pomiędzy 2,3 a 2,5.
  • Współczynnik COP grzewczy pomp ciepła z wymiennikami gruntowymi jest zdecydowanie niższy niż kontynentalnej części Europy.
  • Średnie COP grzewcze dla pomp ciepła, z powietrzem jako źródło ciepła wyniosło trochę poniżej 2,2 co jest porównywalne z innymi europejskimi krajami.
  • COP grzewcze pomp ciepła w bardzo dużym stopniu zależy od umiejętności projektantów i instalatorów - potrzebne są dobre poradniki.
  • Sprawność instalacji zależy także od użytkownika urządzenia.
  • Właściciele byli zadowoleni ze swoich instalacji, zarówno z produkcji ciepła jak i ciepłej wody użytkowej.
  • Wielu właścicieli skarżyło się, że w ogóle nie rozumieją instrukcji obsługi urządzenia. Niezrozumiałe było nawet pojęcie "średnia temperatura w pomieszczeniu". Powodowało to, że w wielu przypadkach, instalacje z najprostszymi sterownikami osiągały najlepsze współczynniki efektywności.
  • Porównanie emisji CO2 pomiędzy pompami ciepła a innymi rodzajami ogrzewania pokazuje, że dobrze zainstalowana pompa ciepła może przyczynić się do redukcji emisji CO2.
  • Tylko niektórym właścicielom zmniejszyły się roczne rachunki za ogrzewanie.

Raport w ogólnej wymowie jest dość optymistyczny, chociaż dane zaprezentowane we wnioskach powinny sugerować zupełnie coś innego. Temperatury powietrza zimą na Wyspach Brytyjskich są zdecydowanie niższe niż w Europie kontynentalnej - a COP pomp ciepła niższy. Na to zjawisko duży wpływ ma tutaj wilgotność powietrza, która na wyspach jest zdecydowanie wyższa (chociaż i w części kontynentalnej wilgotność zimą jest bardzo wysoka).
Analiza ekonomiczna stosowania pomp ciepła sprowadza się jedynie do porównywania rachunków za prąd, gaz czy olej - co daje mylny obraz opłacalności inwestycji. Warto zwrócić uwagę, że pompy ciepła z COP rzędu 1,2 mogą konkurować jedynie z ogrzewaniem elektrycznym.
Przy średnim COP na poziomie 2,3 autorzy raportu dość optymistycznie stwierdzają, że rozwój pomp ciepła przyczynia się do redukcji emisji CO2. Należałoby zestawić to z danymi na temat produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii (z czego i przy jakiej sprawności jest ona produkowana).