IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2010 / Pierwsze informacje na temat raportu ATMOsphere 2010

2010-10-05: Pierwsze informacje na temat raportu ATMOsphere 2010

Źródło: www.atmosphere2010.com

W dniach 27-28 września 2010 roku w Brukseli odbyły się warsztaty skupione wokół naturalnych czynników chłodniczych pod nazwą "ATMOsphere 2010, faster to market natural refrigerants". Wzięło w niej udział wielu przedstawicieli przemysłu, polityki i organizacji pozarządowych. Celem warsztatów było wyznaczenie najszybszej drogi do wprowadzania naturalnych czynników chłodniczych na rynek.

Efektem warsztatów ma być raport opisujący bariery i możliwości rozwoju instalacji z naturalnymi czynnikami chłodniczymi w aspektach prawnych i technicznych. Póki co pojawiają się jedynie, krótkie informacje co konkretnie raport będzie zawierał.

Uczestnicy warsztatów są bardzo zadowoleni z udziału i poparcia wielu organizacji politycznych - gdyż główne bariery rozwoju instalacji z naturalnymi czynnikami chłodniczymi są po stronie prawa. W warsztatach między innymi wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, UNEPu oraz Greenpeace'u.

Przygotowywany raport ma w dużej mierze zająć się krajami rozwijającymi, w których dopiero rozpoczyna się etap wymiany czynników niszczących warstwę ozonową. Celem raportu ma być drogowskaz dla krajów rozwijających się jak od gazów niszczących warstwę ozonową przejść od razu do naturalnych czynników chłodniczych. I nie popełniać tego błędu, które zrobiły kraje rozwinięte, które postawiły na gazy z grupy HFC, a teraz muszą się z nich wycofywać.

Przedstawiciele przemysłu nawołują do zniesienia barier prawnych, bo możliwości techniczne pozwalają budować efektywne i bezpieczne instalacje. Uzyskuje się to dzięki systemom z minimalnym napełnieniem czynnikiem chłodniczym oraz dzięki zastosowaniu odpowiedniej elektroniki sterującej oraz wykrywającej wycieki.

Giacomo Pisano, przedstawiciel firmy Dorin określił jakie działania powinny być podjęte aby instalacje z naturalnymi czynnikami chłodniczymi szybciej trafiły na rynek:

  • należy uruchomić kampanie edukacyjne;
  • należy zwiększyć ilość jednostek szkoleniowych w zakresie instalacji urządzeń z naturalnymi czynnikami chłodniczymi;
  • obniżyć cenę produkcji - producenci muszą zacząć współpracować aby opracować jak najtańsze technologie produkcji komponentów instalacji z naturalnymi czynnikami chłodniczymi.

Raphael Gerber z firmy Frigo-Consulting dodaje do tego:

  • należy myśleć długoterminowo, pokazywać efektywność, zwrot kosztów;
  • należy znaleźć partnerów - i budować z nimi solidne relacje biznesowe;
  • pokazywać jak mocno ekologiczne są to rozwiązania;
  • a czasami powtarzać i powtarzać inwestorowi kilka razy to samo - aby zrozumiał co mamy do powiedzenia.