IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2010 / Nowy uzupełniony tom poradnika ASHRAE

2010-08-20: Nowy uzupełniony tom poradnika ASHRAE

Źródło: www.achrnews.com

ASHRAE (The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) wydało nowy uzupełniony tom poradnika (2010 ASHRAE Handbook – Refrigeration)

Poradnik ASHRAE jest najbardziej rozpowszechnionym na świecie poradnikiem z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji i kriogeniki - we wszystkich ich zastosowaniach.
Tom 2010 ASHRAE Handbook – Refrigeration zajmuje się chłodnictwem w pełnym zakresie temperatur. W nowym wydaniu pojawiają się dwa nowe rozdziały:
Rozdział 3. Systemy chłodnicze pracujące z dwutlenkiem węgla
Rozdział 50. Terminologia w Chłodnictwie.
Uzupełnione i poprawione natomiast zostały rozdziały:
Rozdział 2. Chłodnicze systemy amoniakalne
Rozdział 6. Chemia czynników chłodniczych - została dodana informacja o nowym oleju syntetycznym PVE, poprawiono informacje o korozji oraz uzupełniono informacje o kompatybilności materiałów.
Rozdział 8. Wyposażenie, odwadnianie, napełnianie, testowanie instalacji - dodano tabelkę z nowymi metodami odwadniania oraz poprawiono podrozdział o określaniu sprawności instalacji.
Rozdział 9. Powstrzymywanie wycieków, odzysk, reyckling - dodano nową tabelkę, w której porównane są różne metody wykrywania wycieków.
Rozdział 11. Automatyka chłodnicza - dodano informacje o nowych elektrycznych zaworach rozprężnych oraz wprowadzono drobne poprawki w innych podrozdziałach.
Rozdział 12. Oleje w instalacjach chłodniczych - zupełnie nowa treść w podrozdziale o wpływie własności olejów na sprawność urządzeń
Rozdział 17. Chłodziarko- zamrażarki - rozdział został całkowicie przeorganizowany.
Rozdział 25. Transport chłodniczy - dodano kilka nowych informacji.
Rozdział 38. Koncentraty soków owocowych i schodzone soki - dodano informację o sterylizującym zbiorniku.
Rozdział 44. Lodowiska - dodano informację o odzysku ciepła oraz dodano informacje uzyskane w projekcie RP-1289.