IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2010 / Nowy czynnik chłodniczy R-407F

2010-08-24: Nowy czynnik chłodniczy R-407F

Żródło: www.achrnews.com

Honeywell wprowadza na rynek nowy czynnik roboczy pod nazwą handlową Genetron® Performax™ LT. W organizacji ASHRAE został zarejestrowany pod nazwą R-407F.

Czynnik R-407F jest mieszaniną trzech składników (w nawiasie jest udział masowy):
HFC-134a (40%);
HFC-32 (30%);
HFC-125 (30%).
Czynnik R-407F został zakwalifikowany przez ASHRAE do kategorii A1. Co oznacza, że jest nietoksyczny i niepalny. Czynnik przeznaczony jest głównie do instalacji w supermarketach. Cechuje się niskim współczynnikiem ocieplenia globalnego GWP i posiada lepsze właściwości termofizyczne niż inne czynniki z grupy HFC. Przeznaczony jest zarówno do nowych instalacji oraz jako zamiennik R22. Czynnik wykazuje podobne właściwości jak czynnik R22 jednakże podczas wymiany należy w pewnym stopniu zaingerować w układ. Niewątpliwą zaletą jest brak konieczności wymiany zaworów podczas przechodzenia z R22 na R407F.
Czynnik R-407F