IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2010 / Mieszanina dwutlenek węgla - ciecz jonowa jako nowy czynnik chłodniczy

2010-07-30: Mieszanina dwutlenek węgla - ciecz jonowa jako nowy czynnik chłodniczy

Źródło: www.r744.com

Departament Energii U.S.A. (The U.S. Departament of Energy) przeznaczył 2,8 mln $ na badania związane z wykorzystaniem mieszaniny CO2 z cieczą jonową jako czynnika roboczego w instalacjach chłodniczych. Celem projektu jest demonstracja obiegu wykorzystującego nowy czynnik. Autorzy projektu przewidują, że dzięki ich pracy uda się znacznie obniżyć ciśnienia w instalacjach z dwutlenkiem węgla. Beneficjentem projektu jest University of Notre Dame Energy Center.

Jedną z głównych wad instalacji pracujących z dwutlenkiem węgla są wysokie ciśnienia pracy sięgające powyżej 100 bar. Dlatego też opracowywanie technologii zmniejszających ciśnienie pracy są jak najbardziej celowe. Projekt będzie obejmował dobór optymalnej cieczy jonowej. Analizę matematyczną procesów zachodzących w instalacji oraz stanowisko laboratoryjne, na którym zostaną przeprowadzone badania eksperymentalne. Autorzy zakładają, że uda im się zbudować instalację z porównywalnymi parametrami pracy jak instalacje wykorzystujące czynnik roboczy R410A.