IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2010 / Internetowa konferencja poświęcona wykorzystaniu amoniaku w chłodnictwie komercyjnym

2010-08-30: Internetowa konferencja poświęcona wykorzystaniu amoniaku w chłodnictwie komercyjnym

Źródło: www.ammonia21.com

19 sierpnia 2010 roku odbyła się pierwsza w Stanach Zjednoczonych konferencja internetowa poświęcona wykorzystaniu amoniaku w komercyjnym chłodnictwie. Konferencja została zorganizowana przez GreenChill Advanced Refrigeration Partnership pod nazwą "Ammonia Use in Commercial Refrigeration" (Wykorzystanie amoniaku w chłodnictwie komercyjnym).

Celem konferencji było pokazanie jakie są przeszkody w rozwoju wykorzystania amoniaku w chłodnictwie komercyjnym, oraz jak te przeszkody usunąć.
W Stanach Zjednoczonych nie ma obecnie ani jednego supermarketu pracującego z amoniakiem jako czynnikiem chłodniczym. Jednakże z mottem Greenchill Parntership "Zredukować zużycie czynników chłodniczych! Zredukować wycieki! Stosować czynniki z najniższym możliwym GWP" warto się zastanowić nad zastosowaniem amoniaku w tym sektorze chłodnictwa. Tak wiem celem konferencji było zaprezentowanie jakie dokładnie są przeszkody w tym zastosowaniu chłodnictwa i zastanowieniu się , czy te przeszkody są rzeczywiste.
Pierwsza prezentacja została wygłoszona przez Caleba Nelsona, z CTA Architect Engineers, omawiająca przeszkody oraz sposoby ich zwalczenia.

  • Mnogość wymagań - stosując amoniak trzeba się podporządkować bardzo dużej ilości ograniczeń prawnych z zakresu techniki i bezpieczeństwa - to wydaje się być największym problemem w rozwoju chłodnictwa amoniakalnego w sektorze chłodnictwa komercyjnego.
  • Koszt instalacji - instalacje amoniakalne są zdecydowanie droższe niż instalacje z syntetycznymi czynnikami. W chwili obecnej nie da się rozwiązać tego problemu. Ale warto zwrócić uwagę, że wyższy koszt dotyczy jedynie wysokociśnieniowej części instalacji.
  • Koszt amoniaku - amoniak jest zdecydowanie tańszy niż czynniki z grupy fluorowanych czynników chłodniczych.
  • Dostępność - amoniak jest dostępny, instalacje także. Techniki związane z amoniakiem rozwijają się w USA od ponad 100 lat.
  • Wykształcenie i umiejętności personelu
  • Projektowanie/Instalacja
  • Braki w dostępie do informacji - w USA jest bardzo ograniczony dostęp do wiedzy na temat instalacji amoniakalnych. Autor zaleca aby skorzystać z doświadczeń i wiedzy takich krajów jak Australia, Węgry, czy Południowa Afryka.
  • Obawa przed wybuchowością i toksycznością amoniaku
  • Ograniczenia w umiejscowieniu instalacji amoniakalnych

Prezentacja co prawda dotyczy rynku w Stanach Zjednoczonych, ale wiele ze spostrzeżeń autora prezentacji można przenieść na grunt Polski.

Prezentacja jest dostępna na stronach internetowych Greenchill Parntership.