IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2010 / Darmowy poradnik Fundusze Europejskie na Energetykę Odnawialną

2010-10-16: Darmowy poradnik Fundusze Europejskie na Energetykę Odnawialną

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

W sieci dostępny jest poradnik pod tytułem Fundusze Europejskie na Energetykę Odnawialną. Powstał on dzięki Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp z o.o. w partnerstwie z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej w ramach projektu pod nazwą: "Fundusze Europejskie Na Energetykę Odnawialną - Kompania Informacyjno-Promocyjna"

Poradnik składa się z dwóch części. Autorami przewodnika są: Romuald Krasowski, Arkadiusz Lewicki, Krzysztof Mielniczuk, Przemysław Mroczkowski, Tomasz Mroszkiewicz, Aneta Więcka oraz Arkadiusz Wieczyński.

Pierwsza część składa się z rozdziałów:
I. OGÓLNE INFORMACJE O FUNDUSZACH UNIJNYCH NA OZE
II. SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
III. OZE W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2007–2013

Część druga składa się natomiast z rozdziałów:
I. INNE EUROPEJSKIE PROGRAMY FINANSUJĄCE OZE
II. ŚRODKI NA OZE W NARODOWYM I WOJEWÓDZKICH FUNDUSZACH OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
III. WSPARCIE SEKTORA BANKOWEGO
IV. PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO
V. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
VI. MONITORING PTAKÓW I NIETOPERZY NA FARMACH WIATROWYCH
VII. ZASADY WYŁANIANIA WYKONAWCÓW I WYKONYWANIA ROBÓT
VIII. DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW, SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA, ROZLICZANIE DOTACJI, INFORMACJA I PROMOCJA

Poradnik jest dostępny między innymi pod adresem http://cyfrowa.elicha.pl/ebook/116/Fundusze Europejskie na Energetykę Odnawialną