IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Announcements / Rok 2010 / Centrum edukacyjne natuaralnych czynników chłodniczych

2010-04-28: Centrum edukacyjne naturalnych czynników chłodniczych

Źródło: www.ammonia21.com

28 kwietnia 2010 roku zostało otwarte pierwsze w Europie centrum edukacyjne naturalnych czynników chłodniczych. Centrum zlokalizowane jest w Holandii w mieście Ede. Centrum zostało założone przez holenderskie stowarzyszenie firm branży chłodniczej i klimatyzacyjnej NVKL.

Holandia jako czołowy kraj rozwoju technik chłodniczych, jest także przodującym krajem we wdrażaniu i rozwijaniu technik związanych z naturalnymi czynnikami chłodniczymi. W centrum organizowane będą zajęcia teoretyczne jak i praktyczne w projektowaniu, budowie, zasadach bezpieczeństwa instalacji opartych na naturalnych czynnikach chłodniczych takich jak amoniak, dwutlenek węgla czy izobutan.