IHE / RSS News / PAE news / Wakacje w bibliotece

Wakacje w bibliotece

W okresie lipiec – sierpień – wrzesień  2017 r. Biblioteka Wydz. MEiL będzie otwarta w godz. 9:00-15:00.

26/06/2017 3:01 pm
04/07/2017 3:17 pm