IHE / RSS News / PAE news / Poprawa z Ekonomii

Poprawa z Ekonomii

dla osób z oceną 2,0 i N odbędzie się (tak jak to było sygnalizowane w czerwcu) w sobotę 7 września o godz. 8:15 w sali 325 NL.

04/09/2013 4:14 pm
12/09/2013 4:17 pm