IHE / RSS News / PAE news / Ogólnopolski konkurs - Konfrontacje 2013

Ogólnopolski konkurs - Konfrontacje 2013

Hasło przewodnie konkursu: "Dobre praktyki"
Organizator: Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”
Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

23/10/2013 3:58 pm
31/10/2013 3:17 pm