IHE / RSS News / PAE news / Ogłoszenie dotyczące zajęć z przedmiotu NW105 Grafika Inżynierska

Ogłoszenie dotyczące zajęć z przedmiotu NW105 Grafika Inżynierska

Uwaga! Na pierwsze zajęcia z Grafiki Inżynierskiej należy przynieść wydrukowane materiały do ćwiczeń salowych, pobrane ze strony Zakładu Podstaw Konstrukcji, zawarte w pliku Ćwiczenie 1S.pdf.

02/10/2017 2:42 pm
10/10/2017 3:17 pm