IHE / RSS News / PAE news / Informacja o stypendiach za wyniki w nauce

Informacja o stypendiach za wyniki w nauce

Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2014/2015 w semestrze letnim stypendium przyznawane będzie wyłącznie studentom nowoprzyjętym na pierwszy semestr studiów drugiego stopnia. Studenci, którzy skończyli studia 1. stopnia automatycznie tracą prawo do otrzymywania stypendium.

17/02/2015 3:04 pm
25/02/2015 4:17 pm