IHE / RSS News / PAE news / Wychowanie Fizyczne IV (ML.NWF4, ML.ANWF4) oraz Wychowanie Fizyczne 1 M (ML.NWF1M, ML.ZNWF1M, ML.ANWF1M)

Wychowanie Fizyczne IV (ML.NWF4, ML.ANWF4) oraz Wychowanie Fizyczne 1 M (ML.NWF1M, ML.ZNWF1M, ML.ANWF1M)

Dziekanat Wydziału MEiL informuje, że zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej nr 49/XLIX/2017 z dnia 18/01/2017 nastąpiły zmiany dla przedmiotów nietechnicznych:

14/02/2017 10:45 am
22/02/2017 1:17 pm