IHE / RSS News / PAE news / Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia - lista studentów

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia - lista studentów

Lista studentów wydziału MEiL, których średnia ocen upoważnia do ubiegania się o stypendium Ministra na rok 2013/14 za wyniki w nauce za poprzedni rok akademicki.

05/09/2013 4:10 pm
13/09/2013 4:17 pm