IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Znamy zasady opracowywania wniosków o wsparcie działalności upowszechniającej naukę. W grudniu rusza nabór

Znamy zasady opracowywania wniosków o wsparcie działalności upowszechniającej naukę. W grudniu rusza nabór

Aktualności
18/11/2015 10:33 am
26/11/2015 10:17 am