IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / W Krakowie z okazji 650-lecia UJ odbędzie się Kongres Kultury Akademickiej

W Krakowie z okazji 650-lecia UJ odbędzie się Kongres Kultury Akademickiej

Aktualności
03/03/2014 12:10 pm
11/03/2014 12:17 pm