IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych czeka już tylko na podpis prezydenta

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych czeka już tylko na podpis prezydenta

Aktualności
16/01/2015 12:56 pm
24/01/2015 1:17 pm