IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym już z podpisem Prezydenta

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym już z podpisem Prezydenta

Aktualności
13/08/2014 3:50 pm
21/08/2014 4:17 pm