IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ustawa 2.0 – środowisko naukowe przygotuje nową ustawę o szkolnictwie wyższym

Ustawa 2.0 – środowisko naukowe przygotuje nową ustawę o szkolnictwie wyższym

Aktualności
29/02/2016 4:55 pm
08/03/2016 4:17 pm