IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Uczelnie otwierają się na partnerstwo publiczno-prywatne: UJ wspólnie z firmą Neoświat rozbudowują akademiki

Uczelnie otwierają się na partnerstwo publiczno-prywatne: UJ wspólnie z firmą Neoświat rozbudowują akademiki

Aktualności
14/10/2013 8:08 pm
22/10/2013 8:17 pm