IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Trwają międzyresortowe uzgodnienia oraz konsultacje społeczne w sprawie programu dla najzdolniejszych polskich studentów

Trwają międzyresortowe uzgodnienia oraz konsultacje społeczne w sprawie programu dla najzdolniejszych polskich studentów

Aktualności
18/12/2014 2:44 pm
26/12/2014 3:17 pm