IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Transmisja z prezentacji założeń do Ustawy 2.0

Transmisja z prezentacji założeń do Ustawy 2.0

Aktualności
01/03/2017 1:00 pm
09/03/2017 1:17 pm