IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / To oni zadbają o jakość nauczania na polskich uczelniach. Nowy skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej

To oni zadbają o jakość nauczania na polskich uczelniach. Nowy skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Aktualności
11/01/2016 4:15 pm
19/01/2016 3:17 pm